شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ آيت الله عليدوست: دنياي امروز در شرايطي است که چه مسلمان و چه غير مسلمان بيش از هر زمان ديگر احتياج به رفتار فاطمي دارد و هرچه که زمان پشت سرگذاشته مي‌شود اين احتياج بيشتر مي‌شود که ما به الگويي همچون حضرت زهرا(س) نيازمنديم.
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top