شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آيت الله عليدوست: دنياي امروز در شرايطي است که چه مسلمان و چه غير مسلمان بيش از هر زمان ديگر احتياج به رفتار فاطمي دارد و هرچه که زمان پشت سرگذاشته مي‌شود اين احتياج بيشتر مي‌شود که ما به الگويي همچون حضرت زهرا(س) نيازمنديم.
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top