شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ آيت الله عليدوست: دنياي امروز در شرايطي است که چه مسلمان و چه غير مسلمان بيش از هر زمان ديگر احتياج به رفتار فاطمي دارد و هرچه که زمان پشت سرگذاشته مي‌شود اين احتياج بيشتر مي‌شود که ما به الگويي همچون حضرت زهرا(س) نيازمنديم.
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top