شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ در پي در خواست کاربر گرامي گشت ارشاد که فرموده بودند: حاجي ميشه واسه رخ ماهم يک شعر بگي ؟؟ گشت ارشادي و از روي گلت دل ها مات....شه شطرنج به آستان رخت بارها مات
جسارت به شاعران دقيق پارسي بلاگ نشود اينها سرهم بافي است
{a h=Hoseinikamal}چشمه دانش{/a} بسيار عالي ....
ممنون عنايتتان
من.تو.خدا
سلام.خيلي زيبا(:
@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top