شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] آيت الله عليدوست در جمع طلاب مدرسه امام خميني اروميه: براساس آيات و روايات و بر موازين اجتهادي مي توان به وجوب بهره وري از زمان يا حرمت تضييع آن فتوا داد. يعني چنانکه به نماز و روزه به عنوان واجب شرعي بدان اهتمام داريم به بهره وري از زمان بايد اهتمام داشته باشيم. امروزه مقتضي براي عالم ديني شدن فراهم است و در طول تاريخ حوزه هاي شيعه چنين موقعيتي نداشته اند. مرحوم صاحب حدائق از قطيف عربستان به بحرين از آنجا به کرمان از آنجا به شيراز و فسا و در فسا کشاورزي مي کرده و کتاب بزرگ حدائق الناضره را مي نويسند بعد از آن قزوين مهاجرت مي کند و بعد از آن به کربلا مي رود با اين رويه دشوار و با کشاورزي اين خدمت بزرگ را به جامعه علمي ارايه مي دهد. دوره تحصيلي که در آن هستيد استخوان بندي علمي شما را رقم مي زند و به منزله شير مادر براي نوزاد مي ماند. اين مايه اساسي را از دست ندهيد و در هر نقطه اي مشغول به خدمت شويد، شما را همراهي مي کند. مرحوم شهيد مطهري نيز با مدد اين توان که از علوم ديني و از ادراک محضر ايات بروجردي، خميني، طباطبايي و... توانست خدمت کند و آثار ايشان بر اين مدعا گواه است. @salsabeal
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top