قرمز سبز آبي خاکستري
داوود در دعاهاي خود مي گفت : «بارالها !من دوستي تو و دوستي آن كه دوستت دارد و كرداري كه مرا به دوستي ات مي رساند، از تو درخواست مي كنم . بارالها !دوستي ات را نزدم محبوب تر از خودم، خانواده ام و آب خُنكْ قرار ده» . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت