شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] #خاطرات دانش اندوزي بعد از توفيقي از خداوندگار عليم از إدارک محضر کتاب و استاد شروع مي شود از دل همين رفت و آمدها در کلاس درس و انديشه ورزي¬ها و نظام فکري انسان و پروژه هاي پژوهشي آينده او رقم مي-خورد، برخي از اين روزنه ها را در خاطرات آيت اللّه عليدوست تحت عنوان خاطرات مديريتي پي مي-گيريم. از دوران تحصيل طلبگي سالياني گذشته بود و وارد مقطع فراگرفتن رسائل و مکاسب شده بوديم. از همان اوان تحصيل تعبدي به مسائل علمي نگاه نمي کردم و پي گير چرايي سخنان مي شدم. دفتري داشتم و در آن فرآيند طي شده در يک فرع فقهي را رصد مي کردم. يکي از مسائلي که ذهن مرا بسيار به خود مشغول داشته بود واژه اي در آثار شيخ اعظم انصاري اعلي اللّه مقامه الشريف بود و آن کلمه (الانصاف) در فرآيند استدلال هاي شيخ بود. مي ديدم اين متفکر در نقد يا إثبات مدعايي مي¬کوشد و ادله اي وزين نيز مي آورد اما سرانجام بحث يک (لکن الإنصاف) مي نويسد و موارد خُرد را رديف مي کنند و نتيجه عکس مي گيرد. از استاد معظم آيت الله صلواتي زيد عزه در درس مکاسب پرسش کردم که جناب استاد اين چه شيوه استدلال است که جناب شيخ پيش گرفته است؟ استدلال ها را طرح مي کند نقض و ابرام ها را صورت مي-کرد ولي با يک الإنصاف ورق را بر مي¬گرداند و راه ديگري طي مي¬کند. با تعجب بسياري اين سؤال را طرح کردم استاد صلواتي تبسمي کرد و فرمود: مگر نشنيده¬اي که جناب شيخ يک منبع به منابع چهارگانه استنباط افزوده است قرآن، سنت، عقل، اجماع و انصاف معمولاً چند حاشيه خود را انتخاب مي¬کردم و کنار درس مطالعه مي کردم، شبيه سخن استاد صلواتي را از محشين مکاسب ديدم که به رويه شيخ اعتراض مي کند پرسشم شديدتر شد، در فرآيند کار شيخ بيشتر دقت کردم، تا خداوند مردي رساند و به روش شيخ انصاري دسترسي پيدا کردم و وقتي آن روش را کنار روش محقق خوئي گذاردم، باز نقاط ديگري روشن شد. پرونده روش شناسي اجتهاد در زندگي علمي من باز شد و از هر گوشه¬اي نکته اي در اين مسأله پيدا مي¬کردم، يادداشت مي کردم و الان با انبوهي از آن يادداشت¬ها به تأليف و تحقيق کتاب روش شناسي اجتهاد، مشغول هستم. http://yon.ir/eLu9A @salsabeal
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top