شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بنده عمريست که به تشييع بدن مشغولم بر لبم حوقله و به ذکر حق مشغولم بعد مرگم چه هراس ز آمبولانس و تشييع بنده عمريست که به تشييع بدن مشغولم سروده جشمه دانش اسفند 1394 ************* حوقله در زبان عربي مخفف لا حول و لا قوة الا بالله است.
2-تنها
94/12/29
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top